Vergoeding

U ontvangt per sessie een factuur die u kunt declareren bij uw zorgverzekeraar of werkgever. Veel zorgverzekeraars vergoeden de kosten van counseling geheel of gedeeltelijk. Dit is mede afhankelijk van de polis die u heeft afgesloten. Bij declaraties bij de zorgvereniging heeft u mijn AGB code als zorgverlener nodig. Die vindt u op de site, onderaan deze bladzijde en op mijn factuur.
Bekijk hier het  overzicht van de zorgverzekeraars  inclusief de vergoedingen.
Vergoedingen Zorgverzekeraars 2017 ABvC

Indien de zorgverzekeraar de sessies niet vergoedt, is het mogelijk van de praktijk een ondertekende coulanceverklaring te ontvangen. Via deze verklaring kan het soms alsnog mogelijk gemaakt worden de zorgverzekeraar enige tegemoetkoming in de kosten uit te laten keren. Een motivatie  brief is daarbij een vereiste. Zo heeft Zilveren Kruis Achmea deze coulanceverklaring bij een aantal cliënten geaccordeerd.

Via de werkgever zijn regelingen als re-integratie trajecten mogelijk. Zie hiervoor ook counseling in bedrijf.
Ook de Persoonsgebonden Budget en belastingaftrek bieden mogelijkheden. Als u een persoonsgebonden Budget ontvangt of u komt hiervoor in aanmerking, kan psycho sociale therapie en counseling als activerende en ondersteunende hulp hieruit gefinancierd worden. Om hiervoor in aanmerking te komen wordt uw situatie beoordeeld en geïndiceerd door het Centrum Indicatiestelling Zorg(CIZ) in uw regio.
U blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de hoogte van uw vergoeding.
Voor cliënten die minder draagkrachtig zijn wordt in overleg een aangepast tarief gehanteerd. U kunt altijd vrijblijvend contact opnemen hierover.

Aftrekpost voor inkomsten belasting

  • In het kader van opleiding of studie kunnen de kosten van sessies als aftrekpost bij de inkomsten belasting worden opgevoerd.
  • Mits u een verwijzing van de huisarts heeft en de verzekering niet vergoed, kunt u  de sessies als aftrekpost bij de inkomsten belasting opvoeren onder de noemer psychsociale hulpverlening.

Afmelden

Bent u niet in staat een gemaakte afspraak na te komen, dan dient u dit ten minste 48 uur van tevoren bekend maken. Doet u dit niet, dan wordt het normale tarief in rekening gebracht. Noteert u daarom zorgvuldig de afspraken die u maakt en aarzel niet om datum, tijd en plaats van uw afspraak tijdig nog eens bij mij te controleren.

Ethische code, beroepsgeheim, kwaliteitsmerk en klachtenregeling

  • Riverflow Counseling en Coaching is opgenomen in het register van de Algemene Beroepsvereniging voor Counselors, de ABvC en de RBCZ. Dit houdt in dat de kwaliteit van haar werk getoetst wordt aan de eisen van de door de ABvC en de RBCZ gestelde eisen.
  •   De ABvC bewaakt de kwaliteit van haar counselors, stelt eisen ten aanzien van bijscholing, intervisie en supervisie. Bovendien is ze aanspreekbaar als onpartijdig orgaan bij klachten
  • Riverflow Counseling en Coaching verbindt zich aan de ethische code zoals voorgeschreven door de Algemene Beroepsvereniging van Counselers, ABvC. Daarin staan zaken als geheimhoudingsplicht en werken binnen de grenzen van mijn competenties.
  • Net als een arts heeft een counseler een beroepsgeheim. Ik zal nooit zonder uw toestemming vertrouwelijke informatie naar buiten brengen.logoabvc_1303