Terugkeer naar Liefde van Marianne Wiliamson

Marianne Wiliamson baseert zich op het Amerikaanse zelfstudieprogramma in spirituele psychotherapie ‘A Course in Miracles’. Hoewel Marianne joodse is, gebruikt ze christelijke termen voor haar indringende appèl anders te gaan denken.Begrippen als hel, hemel, geloof, gebed herinterpreteert ze; godsdienst werkt alleen goed voorzover ze ons inspireert in harmonie met onszelf, God en de mensen te leven, zoals onze spirituele, door de Heilige Geest gezuiverde meester Jezus liet zien.
Hoewel wij op aarde kwamen met aanleg voor liefde, om zo Gods medescheppers te zijn, leerden wij onszelf te ondermijnen door ons vast te klampen aan onze schuldgevoelens en angsten. God beziet ons echter niet afkeurend; Hij heeft ons lief en woont met zijn Heilige Geest in ons. Het is een realistisch-praktisch boek: hoe kun je met Gods hulp je liefdesenergie zo activeren, dat je jezelf en je medemensen kunt helpen. Wie godsdienst ziet als levensleer, niet primair als geloofsleer, kan in dit vlotte, inspirerende boek “Terugkaaar naar de Liefde” steun vinden.(Biblion recensie, J. Kleisen.)
Onderstaande woorden zijn uit dit waardevolle boek afkomstig.