Privacy beleid

Winnifred Labree-  Counseling – en relatietherapie

Privacy beleid

Winnifred Labree van Riverflow counseling respecteert uw privacy. Het is haar plicht en verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen wanneer u gebruik maakt van haar website en diensten . In deze verklaring laat Winnifred Labree  Counseling- en relatietherapie weten welke gegevens worden verzameld als u via de website www.river-flow.nl   haar diensten gebruikt en hoe zij deze gegevens opslaat en verwerkt.

Uw persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld, Conform de Wet: Algemene Verordening  Gegevensbescherming  (AVG)

Deze wet is ingegaan op 25-05-2018.

Dit privacy beleid is van toepassing op alle diensten van Winnifred Labree-  Counseling – en relatietherapie die worden aangevraagd via de website en contactaanvraag via het webformulier.

Door gebruik te maken van deze website en door ‘akkoord aan te vinken’ op de beschikbare formuleren geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

Winnifred Labree-  Counseling – en relatietherapie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het privacy beleid van andere websites en bronnen. 

Gebruik van verzamelde gegevens

Wanneer u gebruik maakt van de diensten van Winnifred Labree-  Counseling – en relatietherapie dan wordt u gevraagd om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren, zoals bijvoorbeed  het beantwoorden van een contactaanvraag.  Deze gegevens worden opgeslagen op de eigen beveiligde servers van Winnifred Labree-  Counseling – en relatietherapie  of die van een derde partij.

Met een derde partij wordt altijd een verwerkersovereenkomst afgesloten. De gegevens worden niet gecombineerd met andere persoonsgegevens waarover zij beschikt.

  • Een verwerkersovereenkomst is een contract met derden waarin wordt vastgelegd dat er zorgvuldig met de verkregen persoonsgegevens wordt omgegaan, conform de wet AVG en dat deze persoonsgegevens alleen voor het doel noodzakelijk gebruikt mogen worden om de dienst te kunnen uitvoeren . Deze gegevens mogen dus niet voor eigen doeleinden worden gebruikt door de derde partij.
  • Met persoonsgegevens wordt bedoeld: informatie waarmee u als persoon geïdentificeerd kunt worden. Deze definitie is conform de relevante wetgeving.
  • Persoonsgegevens zullen nooit zonder uw toestemming aan derden worden verstrekt, tenzij dit wettelijk verplicht is.

Welke gegevens worden gevraagd? 

  • Naam
  • Adres
  • Woonplaats
  • Telefoonnummer
  • Geboortedatum
  • Emailadres

Communicatie

Wanneer u een e-mail naar Winnifred Labree-  Counseling – en relatietherapie verzendt (go@river-flow.nl) is het mogelijk dat die berichten worden bewaard. Soms wordt er naar uw persoonlijke gegevens gevraagd die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden.  De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Winnifred Labree-  Counseling – en relatie therapie of die van een derde partij. De gegevens worden niet gecombineerd met andere persoonsgegevens waarover zij beschikt.

 

Deze persoonsgegevens worden alleen voor bovenstaande doelen gebruikt, of voor een doel dat hier nauw mee samenhangt. De gegevens worden niet gecombineerd met andere persoonsgegevens waarover zij beschikt.

Beveiliging

Winnifred labree van Riverflow Counseling  doet er alles aan om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, gebruik, wijziging of verspreiding door onbevoegden,  door het beveiligen van netwerkverbindingen met Secure Socket Layer (SSL).

Cookies

Winnifred Labree-  Counseling – en relatietherapie verzamelt gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in haar klanten, zodat zij diensten hierop kan afstemmen.

Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van de website, kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Winnifred Labree-  Counseling – en relatietherapie of die van een derde partij. De informatie wordt gebruikt om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Doeleinden

Er wordt geen informatie verzameld of gebruikt voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy beleid, tenzij tevoren uw schriftelijke toestemming hiervoor is verkregen.

Derden

Winnifred Labree-  Counseling – en relatietherapie is verplicht en verantwoordelijk om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren, conform de wet AVG (GDPR).

In sommige gevallen kan de informatie intern gedeeld worden met een samenwerkend team (zoals bijvoorbeeld bij een training, teambuilding of workshop).  Winnifred Labree-  Counseling – en relatietherapie is verplicht en verantwoordelijk om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren, conform de wet AVG (GDPR). Bij het inschakelen – formeren van een samenwerkend team wordt voor elk teamlid (de derde partij), en bij elke (nieuwe) activiteit die noodzakelijk is om de dienst te kunnen leveren, een verwerkersovereenkomst afgesloten.

Persoonsgegevens wijzigen of verwijderen

Winnifred Labree-  Counseling – en relatietherapie biedt alle gebruikers van haar diensten de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op dat moment aan haar is verstrekt.

Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden voor mailing.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd en conform de wet AVG (GDPR) opgesteld. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van de website(s) en diensten, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring.  Dit wordt in het document ‘privacy beleid’ aangepast. Veranderingen worden ook vermeld op de website.

Wanneer de wet AVG (GDPR) wijzigingen doorvoert, worden deze veranderingen vanzelfsprekend ook doorgevoerd in het privacy beleid van Winnifred Labree-  Counseling – en relatietherapie.Het is raadzaam om regelmatig dit privacy beleid te raadplegen.

Vragen en feedback

Winnifred Labree-  Counseling – en relatietherapie controleert regelmatig of dit privacy beleid voldoet aan de door de AVG  (GDPR) gestelde eisen. Als u vragen heeft over dit privacy beleid, kunt u contact opnemen met:

 

Winnifred Labree-  Counseling – en relatietherapie
go@river-flow.nl

U kunt ook de website https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl raadplegen.

 

Deze pagina is voor het laatst aangepast op  15 mei 2018