Wat is counseling?

Counseling is gebaseerd op de humanistische psychologische stroming van de Amerikaanse psycholoog en psychotherapeut  Carl Rogers . Het  is bedoeld voor mensen die in hun  leven aanlopen  tegen ongewenste situaties die belemmerend werken in het streven naar balans en levensgeluk. Het is een oplossingsgerichte vorm van psycho sociale hulpverlening en geeft inzicht in de oorzaak van problemen en gevoelens. Een counsellor is een specialist in het oplossen van menselijke problemen en kan u helpen als u een probleem heeft waar u alleen niet meer uit komt  komt en levert  een bijdrage  aan het beantwoorden en oplossen van diverse levensvragen en wensen.

Als objectieve buitenstaander en kan ik u helpen de problemen in het ander perspectief te zien. Veel van de gewoontes die men ontwikkeld worden onbewust ingezet. Het is de taak van de counselor d.m.v. gesprekstechnieken en diverse andere vaardigheden bewust te maken van onbewuste processen die belemmerend werken.

Vanaf jonge leeftijd doen we allerlei ervaringen op. Die ervaringen maken dat ieder mens zijn of haar eigen werkelijkheid vanuit gedachten en gevoelens ervaart. Door herhaling van gedachten en gevoelens ontstaan patronen. Inzicht in patronen geeft nieuwe mogelijkheden om te kiezen wat nu bij u past en wat u los mag laten. Door de ontstane veranderingen in uw gedachten, gevoelens, overtuigingen en gedrag krijgt u weer grip op de situatie en uw omgeving. We gaan op zoek naar een oplossing binnen de grenzen van uw eigen mogelijkheden. U wordt optimaal ondersteund om weer zo goed mogelijk te kunnen functioneren.

Wanneer counseling?

Counseling is geschikt voor iedereen die tegen problemen aanloopt binnen het gezin, school, werk of in relaties.
Er kunnen diverse oorzaken zijn die u belemmeren goed te kunnen functioneren. Spanningsvolle gebeurtenissen kunnen uw leven drastisch beïnvloeden of zelfs ontregelen.
De counsellor ondersteunt en begeleidt u bij ongewenste, pijnlijke, ongemakkelijke of moeilijke situaties in uw leven zoals:

 • Spanningen tussen werk en privé
 • Communicatieproblemen en conflicten
 • Depressieve klachten
 • Hoge werkdruk, burn out of ontslag
 • Problemen op het werk
 • Een traumatische gebeurtenis
 • Rouw, verlies en verdriet
 • Zorg voor een dierbare en mantelzorger
 • Faalangst/examenvrees
 • Levensvragen en zingeving
 • Relatie- en gezinsproblematiek

Deze gebeurtenissen dragen er toe bij dat je te maken kan krijgen met:
Stres, lichamelijke klachten, slapeloosheid, vermoeidheid
Hoofdpijn, pijn in de nek, schouders of rugpijn
Emotionele problemen
Chronische vermoeidheid
Slaapproblemen en concentratieverlies

Herkent u zichzelf in een van deze of soortgelijke situaties? Counseling kan u helpen om de balans in u zelf en uw leven terug te vinden en klachten te verminderen. Samen gaan we op zoek naar een oplossing binnen de grenzen van uw eigen mogelijkheden. U wordt optimaal ondersteund om weer zo goed mogelijk te kunnen functioneren.

Het doel is dat u aan het eind van de behandeling voldoende vaardigheden heeft ontwikkeld om zelf verder te kunnen. En in de meeste gevallen heeft u  wezenlijke beslissingen voor u zelf genomen en is de kwaliteit van uw leven verdiept.