Informatie

Mijn werkgebied strekt zich uit van Delft – Den Haag – Leiden – Alphen – Gouda  – Dordrecht en Rotterdam. Ik ontvang u  in de desbetreffende gemeentes in goed een geoutilleerde praktijk ruimte.
Afhankelijk van de locatie waar we af spreken ontvangt u van mij informatie met betrekking tot adres,info m.b.t. bereikbaarheid via openbaar vervoer en per auto inclusief parkeergelegenheid.

De  praktijk kent geen lange wachtlijsten. Dat betekent dat u snel terecht kunt voor een kennismakingsgesprek. De relatie is gebaseerd op samenwerking en is altijd opbouwend en positief.
Om op een prettige manier te kunnen samenwerken is het van belang dat er een klik is en dat u zich veilig genoeg voelt om met mij aan de slag te gaan.

De eerste consulten worden gebruikt om informatie te verzamelen die van belang zijn voor de behandeling en het opbouwen van vertrouwen en een goede afstemming van het onderlinge contact. Deze verkenning is wederzijds.

Vervolgens zullen we in actieve samenwerking de problemen en wensen aanpakken die het geformuleerde doel oplossingsgericht en passend binnen uw gehele leefwereld u zullen dienen.
Het kan zijn dat uw situatie buiten mijn competentie valt en een andere specialist beter op zijn plaats is. Zo vallen zware psychiatrische problemen buiten mijn competenties. Ik raad u in dat geval aan contact op te nemen met uw huisarts.

De sessies

In overleg bepalen we de hoeveelheid en de frequentie van de sessies. Dit heeft te maken met uw persoonlijke situatie, wensen en behoeftes en ook  uw eigen inzet speelt een rol. Deze kunnen indien gewenst tussentijds aangepast worden. Soms zijn enkele gesprekken al voldoende om verder te kunnen. De  duur van sessie varieert tussen de 45 minuten tot 1,5 uur.

In drie stappen naar een constructieve oplossing:

  • In kaart brengen van de huidige situatie
  • Inzicht krijgen in de mogelijke oplossingen
  • Ondersteuning bij de daadwerkelijke veranderingen

We evalueren regelmatig. U bent nooit verplicht, U kunt altijd stoppen

U heeft een klacht. Vertel het me

Ik ben aangesloten via  de Algemene Beroepsvereniging voor Counselors (ABvC)
Dat betekent dat ik werk volgens een aantal afspraken over vakmanschap, eerlijkheid, openheid en vertrouwen
Het kan zijn dat u,desondanks een klacht hebt over mijn praktijk of de behandeling. U kunt dat altijd met mij bespreken. Ik sta open voor uw ervaring en zal altijd zoeken naar manieren om er samen weer een positieve ervaring van te maken. En dan nog kan het zijn dat we er niet uitkomen. Dan kunt u altijd bij het ABvC terecht die u klacht zal behandelen.
Kijk op ABvC.nl voor meer informatie.
cliëntfolder_scag_2_print_afloop_3mm