EMDR trauma verwerking

emdrIngrijpende gebeurtenissen kunnen verstrekkende gevolgen hebben voor het psychisch welbevinden en het functioneren van een persoon. De één gaat rustig door na een traumatische gebeurtenis terwijl de ander stil lijkt te staan, zich terugtrekt in een hoekje of eerst doorrent en later alsnog instort. In sommige gevallen ontstaat – soms jaren later – een trauma. Dat kan zich uiten in slapeloosheid, verwarring, stress, relatieproblemen, nachtmerries en fobieën. Allerlei zaken die het leven ernstig kunnen beïnvloeden. In zo’n geval kan EMDR uitkomst bieden.

Ontwikkeling van trauma’s

Ontwikkeling van trauma’s
Een trauma is in feite het gevolg van het onvermogen om inkomende prikkels te verwerken. De hele dag door komen er allerlei prikkels de hersenen binnen. Het grootste deel van die prikkels wordt direct weer geweerd, omdat het prikkels zijn die de hersenen kennen en waarvan ze  weten dat ze er geen aandacht aan hoeven te besteden. Belangrijke prikkels worden echter verwerkt en ergens opgeslagen. Soms horen bij die verwerking bepaalde emoties.

Komen er echter teveel prikkels binnen, dan kunnen die prikkels voor grote problemen gaan zorgen. Een ingrijpende gebeurtenis kan in het lichaam voor allerlei stressreacties zorgen. Als die stress en die energie die daarbij vrijkomt niet verwerkt wordt – omdat de reactie van het lichaam juist bevriezing is – dan kan die energie vastgezet worden in het zenuwstelsel. Voor het zenuwstelsel is die reactie verbonden met angst, met een angstaanjagende gebeurtenis. In zo’n geval kan het voorkomen dat iedere keer als die situatie zich weer voordoet  – ook al is het in een minder bedreigende context – het lichaam weer reageert door verstijving. Alle opgekropte energie die daarbij ontstaat blijft vastzitten en zorgt voor allerlei symptomen.

 

De fysiologie van een trauma

Een verklaring voor het ontstaan van trauma’s is dat bij ingrijpende gebeurtenissen veel hersendelen worden uitgeschakeld. Daardoor kan men veel gebeurtenissen in stressvolle situaties volledig vergeten. Soms blijven er echter flarden van herinnering achter  die niet zoals gewoonlijk tijdens de slaap verbonden en verwerkt worden. De flarden worden dus niet verwerkt maar kunnen wel voor reacties zorgen in situaties die op die flarden lijken.

Het blijkt dat personen die als kind al zogenaamde ontwikkelingstrauma’s hebben opgelopen – door het verlies van een dierbare of scheiding van ouders bijvoorbeeld – minder flexibel kunnen omgaan met overweldigende, stressvolle situaties en daardoor eerder een trauma ontwikkelen.

 

EMDR bij trauma’s

Trauma’s worden dus veroorzaakt door onverwerkte, opgekropte emoties die vast blijven zitten in het zenuwstelsel. Met dat als uitgangspunt is EMDR ontwikkeld. EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Het is een relatief jonge therapie, beschreven in 1989 door de Amerikaanse psychologe Francine Shapiro. Het idee van EMDR is dat de REM-slaap wordt nagebootst. Tijdens deze fase van de slaap worden gebeurtenissen verwerkt. REM is een afkorting voor Rapid Eye Movement: mensen blijken tijdens deze fase van de slaap snel met de ogen te bewegen, wat de verwerking van flarden uit de hippocampus in het langetermijngeheugen bevordert
Het trauma krijgt  door EMDR een plekje en wordt  gekoppeld aan de juiste, realistische emoties. Het blijkt dat na drie tot vijf EMDR-sessies de meeste trauma’s al veel verbeterd zijn en fobieën volledig kunnen verdwijnen.

Als mijn diensten u aanspreken en ik iets voor u zou kunnen betekenen nodig ik u van harte uit contact met mij op te nemen via het contactformulier of go@river-flow.nl