Kostbaar is de wijsheid die door ervaring wordt verkregen

wMijn naam is Winnifred Labree.  Verwondering over het leven en interesse voor menselijk geluk, zijn samen met mijn levenservaring, inlevingsvermogen en  betrokkenheid de drijfveren om me als psycho sociaal therapeut / counselor in te zetten voor mensen met emotionele en psychosociale problematiek.

Ik heb  mijn opleiding gevolgd aan de Hogeschool Rotterdam en ben werkzaam geweest in het sociaal maatschappelijk werk, in  het onderwijs, en ik heb vruime ervaring met mantelzorg op diverse gebieden.Ik heb mijn post HBO opleiding tot specialist stress, burn out- en gezin counselor afgerond  aan de Academie voor Counseling & Coaching. Daarnaast  heb ik  een NLP master opleiding gevolgd, gecertificeerd door Richard Bandler en ben ik  geschoold en gecertificeerd  als  Emotional Focus Relatie Therapeut. Op het gebied van trauma verwerking maak ik gebruik van EMDR. Als register counsellor sta ik ingeschreven bij de beroeps verenigingen  ABvC en RBCZ.

Door het volgen van diverse studies, trainingen en workshops blijf ik me ontwikkelen op mijn vakgebied van van stress, burn out en persoonlijke counseling,  als op het gebied van relatie counseling en therapie.

Ik geloof in liefde, verbondenheid en de persoonlijke kracht van ieder mens en kind. Ieder mens en iedere situatie heeft mogelijkheden in zich om te groeien. Kleine successen zijn er al en talenten en energie zitten in ieder mens verscholen. De basis van mijn aanpak is het doen ontkiemen van wat in aanleg al aanwezig is. Het is mijn wens en ambitie de mogelijkheden en talenten van mensen in te zetten voor persoonlijke groei in samenhang met de leefomgeving waar een ieder deel van uitmaakt. Het ontwikkelen van een bewuste, duurzame en veilige toekomst binnen een zorgzame en verantwoordelijke omgeving.
Voor mij is het toevoegen van waarde op elk van deze dimensies een waardevolle ervaring.

Psycho – sociale therapie en counseling  is strikt vertrouwelijk en valt onder het beroepsgeheim. Ook wanneer het counseling traject vergoed wordt door een derde partij, zoals een werkgever, wordt niets uit de gesprekken besproken met deze partij zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

De sessies zijn erop gericht u te stimuleren om aan te geven hoe u de  situatie beleeft en is gericht op ervaringen, gevoelens en wensen. In verhelderende gesprekken, specifieke oefeningen en ontspanning begeleid ik u in het verhelderen van uw functioneren en het verwerven van nieuwe inzichten. Door de ontstane veranderingen in gedachten, gevoelens, overtuigingen en gedrag heeft u  weer grip op de situatie, uw  omgeving en uw leven!

Waarheen je ook gaat, ga met heel je hart