Counseling in bedrijf

Counseling is een positief gerichte en effectieve methode om stress, burnout of andere arbeid gerelateerde problemen op te lossen. De bron hiervan kan in de werksfeer maar ook in de privé situatie liggen. Kortdurende, oplossingsgerichte begeleiding is dan essentieel bij het vinden van een oplossing.
Ook het bieden van preventie is een belangrijk toepassingsgebied van counseling  op de werkvloer.

Counseling kan o.m. worden ingezet bij de volgende arbeid gerelateerde situaties:

 • Stress, overspannenheid en burnout
 • Verzuimpreventie en re-integratie
 • Motivatieproblemen
 • Problemen voortkomend uit de aard van de werkzaamheden
 • Aanpassingsproblemen bij verandering van functie of bij organisatieveranderingen
 • Verbeteren van persoonlijke effectiviteit en communicatie in de werksituatie

Preventie & Ziekteverzuim

Preventieve counseling levert  de volgende voordelen op:

 • Het bespaart ziektekosten door uitval
 • Het verhoogt de vitaliteit en de productiviteit van de medewerker(s)
 • Het verhoogt de continuïteit van uw bedrijf
 • Het verbetert de dienstverlening
 • Het creëert een prettigere werksfeer
 • Professionele begeleiding
 • Counseling is een vorm van individuele en systeem gerichte  psychosociale begeleiding. Het bevordert op professionele wijze en op basis van vertrouwen het herstel en evenwicht binnen de organisatie.Een counsellor ondersteunt en begeleidt personen bij situaties in zijn/haar werk die zij ongewenst, pijnlijk, ongemakkelijk of frustrerend vinden. De counselor helpt u om de situatie waarmee u zit inzichtelijk te maken en leert u  beter omgaan met de bestaande problemen.

 

Hoe gaat bedrijfscounseling?

In gesprekken en soms met behulp van oefeningen, bespreekt en onderzoekt de cliënt zijn/haar probleem met de counsellor. In het counsellingstraject zijn de volgende fasen te onderscheiden :

 • Het creëren van een goede relatie tussen  cliënt en de counsellor en  het vaststellen van de hulpvraag
 • Het proces in gang zetten om de cliënt zelf inzicht te laten verkrijgen in eigen functioneren en eigen mogelijkheden
 • Het stimuleren en motiveren tot het maken van stappen
 • Het verankeren van het bereikte resultaat en inzichten en het stimuleren van verdere groei en ontwikkeling van de cliënt.
 • Het concreet toepassen van de inzichten in het dagelijkse leven en werk van de cliënt.

Vertrouwen en veiligheid bieden is een essentiële voorwaarde voor counseling. Een bij de Algemene Beroepsvereniging van Counselors, ABvC, aangesloten  counsellor is gebonden aan een ethische code die hem verplicht het besprokene onder zijn of haar beroepsgeheim te houden, ook wanneer het counsellingstraject betaald wordt door een derde partij, zoals een werkgever, een reïntegratiebedrijf of een Arbo-dienst.

Kwaliteit van counseling

Counseling is een beroep dat vakbekwaamheid vraagt. Het gaat er in de begeleiding om de mogelijkheden en talenten die de cliënt zelf al bezit aan te spreken en te benutten. Dat vergt een professionele houding en goed vakmanschap. De kwaliteit van een bij de ABvC aangesloten beroepscounselor wordt d.m.v. accreditatie en permanente bijscholing gegarandeerd. De duur en kosten van het counsellingstraject zijn sterk afhankelijk van de vraag waarmee de cliënt zich meldt. Het aantal bijeenkomsten varieert gewoonlijk tussen de vijf en tien gesprekken van ca. één tot anderhalf uur. Ik kan vooraf een offerte voor u opstellen.

Kosten ter preventie van ziekteverzuim kunnen gedekt zijn door uw arbodienst. Kijk uw verzekeringspolis hierop na.